1. Algemene voorwaarden

Door een bestelling te plaatsen verklaart de koper zich akkoord met de leverings- en aankoopvoorwaarden zoals hieronder beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de webshop van Jansen Decoration.
Jansen Decoration garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Bestelling en betaling

De bestellingen gebeuren online. Nadat U uw bestelling geplaatst heeft, wordt U doorverwezen naar een veilige betaalpagina op onze website met het verzoek uw bestelling te betalen. De betalingen kunnen gebeuren via bankoverschrijving of bancontact. U krijgt een bevestiging van uw bestelling per email. Goederen worden pas geleverd na betaling. Bij de aflevering van de goederen krijgt U een factuur.

3. Prijs

De prijzen zoals deze online staan vermeld zijn bindend, tenzij er sprake zou zijn van overmacht of typefouten.  De prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

4. Verzendkosten

Jansen Decoration voorziet enkel levering in België.  

Bestelbedrag :

  • Tot 120,00 € : 9,50 €
  • Meer dan 120,00 € : Gratis 

Afhalingen :

U kan uw bestellingen ook komen afhalen in ons magazijn tijdens onze openingsuren.

5. Betwistingen

De rechtbanken van het arrondissement Turnhout hebben de uitsluitende bevoegdheid te oordelen over alle mogelijke geschillen. Alleen het Belgisch recht is van toepassing.

De Europese Commissie heeft eveneens een online platform (ODR = Online Dispute Resolution) dat U ingeval van betwising kan raadplegen.  Meer info vindt U bij http://ec.europa.eu/odr/

6. Zichttermijn

In overeenstemming met de wetten betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, geniet de koper verzakingsrecht. Voor alle producten heeft de koper het recht, zonder een boete te moeten betalen en zonder een reden te moeten opgeven, binnen zeven werkdagen na ontvangst de bestelling te kunnen retourneren. Op kleur gemaakte verpakkingen kunnen niet terug gegeven worden. Als de consument beslist van de overeenkomst af te zien, moet hij dit schriftelijk meedelen en het geleverde goed ongebruikt en in de originele verpakking aan Jansen Decoration terug te sturen.

Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Jansen Decoration heeft teruggezonden is de koop een feit. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te gebeuren in de originele verpakking. Gebruikte of beschadigde goederen worden niet terug genomen.

Jansen Decoration zal binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendingskosten aan de koper terug betalen. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de koper.

7. Garantie

Jansen Decoration garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de technische specificaties vermeld op de technische fiche van het product. Jansen Decoration op verkochte artikelen, zoals deze wordt aangeboden door de fabrikant. Jansen Decoration is echter nooit verantwoordelijk voor het foutief gebruiken van producten.

8. Gegevensbestand

Indien U een bestelling plaatst bij Jansen Decoration zullen Uw gegevens opgenomen worden in een geautomatiseerd klantenbestand en uitsluitend door Jansen Decoration gebruikt.

Jansen Decoration respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. De informatie kan door Jansen Decoration gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden, het verschaffen van informatie aan de koper en het opvolgen van bestellingen. De koper kan deze gegevens opvragen en de verwijdering of de aanpassing ervan vragen. De koper heeft het recht zich te verzetten dat de gegevens voor direct marketing toepassingen worden gebruikt. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

9. Afbeeldingen en kleuren

Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen en gegevens betreffende kleuren op de internetsite van Jansen Decoration gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Jansen Decoration
Bedrijvenzone Holven
Metaalstraat 9
B-2490 Balen
 
?
 ✉
 BTW
+32(0)14/81.27.95
+32(0)14/81.27.91
info@jansendecoration.com
BE0478.954.524
Algemene Voorwaarden
Afhalen en Leveren
Privacy Policy